Presentation av Guldpilenjuryn

12 dec 2018
Nu är det dags att börja nominera för Guldpilen 2019. Guldpilenjuryn består både av Avonovas sakkunniga och av externa experter. För Guldpilen 2019 består de externa experterna återigen av Fredrik Lidman, Kristina Öberg och Magnus Svartengren.

Guldpilen 2018 blev en stor succé där ett femtiotal organisationer som strävade efter en hållbar arbetsmiljö nominerades. Dessa skalades ner till 15 företag och kommuner som av juryn bedömdes som extra kvalificerade till att få utmärkelsen. Under politikerveckan i Almedalen presenterades slutligen de tre vinnarna: Emmaboda kommun, Alingsås Energi och BillerudKorsnäs i Skärblacka

Guldpilenjuryn består både av Avonovas sakkunniga och av externa experter. Både 2018 och i det kommande juryarbetet för Guldpilen 2019 består de externa experterna av Magnus Svartengren, professor vid arbets- och miljömedicin i Uppsala, Kristina Öberg, upphandlingskonsult och seniorrådgivare vid Kriobe Konsult AB och Fredrik Lidman, organisations- och ledarkonsult verksam vid Handelshögskolan, McKinsey och nu i egna företaget Framship. För att få jurydeltagarnas syn på hållbara organisationer kontaktade vi dem för att de skulle kunna ge sin bild av hållbarhet och om varför de tycker att Guldpilen är en viktig utmärkelse.

 Fredrik Lidman från guldpilenjuryn

Fredrik Lidman

Fredrik Lidman, varför är Guldpilen en viktig utmärkelse?

 Den ska bidra till att ge idéer och energi till fler personer i ledande ställning att skapa mer hållbara organisationer. För de som nomineras hoppas jag det ger en fin bekräftelse på det utvecklingsarbete som man driver i den egna verksamheten.

Vad är det som enligt dig utmärker en hållbar organisation?

Det är när alla viktiga intressenter till organisationen tänker och känner att verksamheten är hållbar över lång tid. Hållbar mänskligt, ekologiskt och ekonomiskt.

Varför känner du att det är viktigt att vara en del av Guldpilen-juryn?

Jag har mycket goda erfarenheter av att samarbeta med framförallt Avonova Active under de senaste 3 - 4 åren. Rent professionellt vill jag dessutom bidra så mycket jag kan för att stimulera till långsiktig hållbarhet både för individer och organisationer.

Kristina Öberg är en del av guldpilenjuryn

Kristina Öberg

Kristina Öberg, varför är Guldpilen en viktig utmärkelse?

Alla initiativ som sätter fokus på vikten av bra arbetsmiljö är viktiga. Det finns många företag som gör bra saker och det är bra att uppmärksamma dessa för allt jobb och engagemang de har lagt ned för att skapa detta. 

Vad är det som enligt dig utmärker en hållbar organisation?

För mig arbetar en hållbar organisation utifrån sina egna förutsättningar, ambitioner och mål med en medveten plan för hur arbetsmiljö och hälsa kan skapa de resultat som organisationen önskar och gjort det till en del av verksamhetsplanen. Hållbara organisationer med hållbara medarbetare skapar goda arbetsmiljöer som bidrar till ökad produktivitet och lönsamhet vilket gör att företag och organisationer blir attraktiva arbetsgivare. Det gör att det blir lättare med kompetensförsörjning. Företag och organisationer uppfattas som mer effektiva, professionella för sina intressenter. Men man är först en hållbar organisation om man också följer upp det och ser att man gjort rätt investeringar i rätt insatser för att skapa det som man som organisation önskar se.

Varför känner du att det är viktigt att vara en del av Guldpilen-juryn?

Jag brinner för företagshälsans uppdrag att skapa hållbara medarbetare och organisationer. Ofta används inte företagshälsan för att stötta i det förebyggande arbetet och det blir lätt fokus på efterhjälpande insatser. Som jurymedlem letar jag efter företag som har en medveten plan kring att skapa en hållbar organisation och hållbara medarbetare och som på riktigt vet att god arbetsmiljö, hållbara människor och hållbar organisation skapar resultat.

 Magnus Svartengren från guldpilenjuryn

Magnus Svartengren

Magnus Svartengren, varför är Guldpilen en viktig utmärkelse?

Arbetsmiljöarbete bör fokusera på ständiga förbättringar. Det är viktigt att belöna och visa upp dem som gjort lyckade insatser för att inspirera andra.

Vad är det som enligt dig utmärker en hållbar organisation?

Jag tror mycket på organisatorisk rättvisa. Inom forskning pratar man om att den goda arbetsmiljön kan hanteras utifrån begreppen krav, kontroll och stöd. Detta ger en ögonblicksbild. Jag själv vill lägga till struktur, möjlighet till utveckling och förutsägbarhet och en inkluderande organisation, att "Här vill jag vara och här blir vi bedömda utifrån det vi bidrar med och jag förstår", det vill säga kan förutsäga vad som är bra insatser och beteende.

Varför känner du att det är viktigt att vara en del av Guldpilen-juryn?

Jag vill göra skillnad och lyfta perspektivet om den långsiktigt goda och hälsosamma arbetsplatsen. Det är bra för resultatet, för medarbetaren och för dem vi ska serva eller de tjänster vi erbjuder.

Du kan redan nu nominera till Guldpilen 2019. Klicka här!