Avonova Management – en viktig del för framtidens arbetsmiljö

5 dec 2018
En uppmärksammad trend hos Avonovas kunder är att de numer koncentrerar sig på sin kärnverksamhet, vare sig det gäller att driva ett företag eller ren produktion. En självklarhet är idag att man är mer fokuserad, mer slimmad och sätter högre krav i den egna verksamheten. Att man dessutom inom snar framtid är ständigt uppkopplad och hela tiden vill bli informerad, skapar utmaningar i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbetet behöver flytta in i organisationen 

 

Inom Avonova känner man till våra kunders medarbetare och den effekt som uppstår när ohälsa knackar på dörren. Alla är dock inte medvetna om sambandet mellan psykosocial hälsa och organisation och ledarskap, eftersom chefer och ledare idag blir alltmer specialiserade på just kärnverksamheten. 

Det arbete företagshälsan gör genom att strukturera och medvetengöra arbetsmiljöarbetet och medicinsk hälsa behöver nu även göras internt i den egna organisationen. Genom Avonova Management ger vi företag kunskap att samordna, utveckla och synliggöra kompetenser inom detta område, och Avonova har redan börjat med att hjälpa kunder till långsiktiga, hållbara och friska arbetsmiljöer. 

 

Ständig utveckling är en framgångsfaktor 

 

Att utveckla oss själva som företagshälsa och vara delaktiga i forskning och utveckling, är saker som krävs för att bli en långsiktig partner och leverantör av företagshälsotjänster. Management är ett laddat område och det krävs att man ligger i framkant och kan erbjuda svar på aktuella frågor. 

– Vi måste kunna erbjuda kunden svar på aktuella frågeställningar genom att ständigt utveckla oss själva och följa med i forskning och utveckling i detta intensiva fält, berättar Rikard Arenius, affärsområdeschef för Avonova Management.

 

Tydliggörande - ett faktum för bättre arbetsmiljö 

 

För att lyckas samordna och skapa bättre arbetsmiljö måste man våga utmana kunders sanningar. Detta gör vi på Avonova genom att vara professionella i vår paketering och i vårt utförande av tjänster. Att dessutom vara tydliga i definiering av uppdrag är en central punkt då man som kund inte med säkerhet är bekant med de begrepp som annars är så självklara. 

– För att svara på denna utmaning, kommer vi att försöka definiera och tydliggöra våra processer och erbjuda dig som utförande konsult mallar och annat stödjande material, ett arbete som redan drivs med engagemang inom OSA-processen, förklarar Rikard. 

 

Frågorna tar oss framåt 

 

Att vara vaksam på vad som sker, inte minst hos kunden, inom forskning och kunskapsutveckling är en central del för Avonova Management. Vad kommer till exempel Tillitsdelegationens arbete att resultera i? Vad har våra kunders chefer lärt sig efter Metoo och hur leder man egentligen Milleniegenerationen? 

-Dessa frågor och många fler får vi tillsammans söka svaren på. Alla vi som träffar kundens ledare får tankar och kunskaper om kundens behov och förväntningar, vi ska inom Avonova Management ge möjlighet att dela med oss och ta del av varandras kompetenser, berättar Rikard Arenius, affärsområdeschef för Avonova Management.