Avonova Dialog – den digitala medarbetarkartläggningen

14 aug 2018
Robert Persson Asplund, chefspsykolog på Avonova, berättar hur digitala verktyg kan hjälpa oss att skapa en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

Robert Persson-Asplund är chefspsykologen som delar sin tid mellan Avonova och Linköpings universitet, där han forskar kring resultat av digital hälsa. Ett område där Sverige tack vare sin historia av bra internetuppkoppling är världsledande. 

Avonova – en digital företagshälsa

– Forskningen handlar i stort om digital hälsa men mer specifikt om hur man kan behandla utmattning över nätet. Ungefär som när man utvärderar läkemedel är det en grupp människor som deltar i ett program och som sedan utvärderas, berättar Robert.

Hur man kopplar ihop hälsa med digitala lösningar är naturligtvis högaktuellt för Avonova. Med nya tjänster som Avonova Dialog och Digital Företagshälsa är ny teknikbärare av hälsofrämjande åtgärder och något som kommer att vara en stor del av våra yrkesliv inom en snar framtid.

Robert Persson Asplund, Almedalen 2018

Arbetsmiljön – en förutsättning för hälsa 

Efter att ha avslutat sin utbildning vid psykologprogrammet 2006 vid Uppsala Universitet hamnade Robert på en hjärnskadeklinik på Danderyds sjukhus och arbetade med utredningar. Men han kände att han ville göra mer än att utreda.
– Jag tyckte att det skulle vara spännande att behandla också, så jag sökte mig till psykiatrin och arbetade med människor som led av bland annat depressioner och social fobi. Jag fick sedan ett erbjudande om att börja arbeta på en vårdcentral ute på Värmdö. Det stora antalet patienter som skrevs in där gjorde att vi var tvungna att tänka i patientflöden. Det tyckte jag var intressant, berättar Robert.
– Anledningen till att jag sökte mig till Avonova var att jag träffade väldigt många patienter som hade problem med stress och andra arbetsrelaterade problem. Tyvärr träffade vi väldigt sällan chefen. Vi fick inte med dem på tåget. Så det spelade ofta ingen roll att vi hade jättebra behandlingar. När patienterna återvände till arbetet fanns samma förutsättningar kvar på arbetsplatsen, säger han.

Digitala verktyg kan ge kvalificerad kunskap

Sedan 2016 är Robert processchef, främst över digitala tjänster, men han är också samordnare för Avonovas psykologer, beteendevetare och organisationskonsulter. 

 

Robert Persson Asplund och Magnus Svartengren diskuterar Jobbhälsoindex – Sveriges största medarbetarkartläggning. Se seminariet här.

En tjänst som Robert har varit engagerad i är Avonova Dialog – ett digitalt verktyg som används i dialog mellan chef och medarbetare som skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet. Avonova Dialog kommer att få fler funktioner i framtiden.

Det märks på Robert att han hyser stora förhoppningar om att nya digitala tjänster kommer att bli värdefulla för organisationer som vill komma till rätta med, och förbättra sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Robert sammanfattar själv vad han tycker de stora vinsterna är:
– Man får kvalificerad kunskap, och kan följa hur en hel organisation mår, i realtid. Dessutom får man stöd och hjälp när något håller på att glida åt fel håll, konstaterar Robert.

Avonova Dialog finns ute på marknaden och nya funktioner testas kontinuerligt. Avonova Dialog en del av Avonovas stora digitala satsning. Det är satsningar som kommer att påverka både oss som organisation, men också branschen i stort.