Checklista för hållbara ledare

29 sep 2017
Checklista för hållbara ledare

I ett tidigare blogginlägg berättade Stefan Persson, chef för marknad- och affärsutveckling inom Avonova, lite om Avonovas Blå bok. Boken ska fungera som en guide för organisationer som vill arbeta mer systematiskt för en hållbar arbetsmiljö. Boken bygger på vår breda erfarenhet och samlad forskning på området. 

För oss på Avonova är den blå och hållbara nivån viktig och därför försöker vi lyfta frågor om hållbar arbetsmiljö så ofta vi kan. Vi tänkte bjuda på ett avsnitt ur Avonovas Blå bok. För att du som chef och ledare ska kunna lyfta din organisation mot den blå nivån.

Strategiska områden att utveckla systematik kring: Ledningens ansvar

Hur fördelas uppgifter? Hur samverkar arbetstagarorganisationen och ledningen? Ledningens ansvar för organisationen blir lättare om ledningen vet hur den ska lägga upp sitt arbete, och vem som ska göra vad.

Det finns tydliga och fastställda rutiner för att:

• Fördela arbetsuppgifter.

• Klargöra vilka befogenheter och resurser som är aktuella för den person som tilldelats en uppgift.

• Systematiskt säkra kompetens för den tilldelade personen.

• Kontinuerligt följa upp mål och överenskommelser systematiskt och frekvent.

• Fördelning av arbetsuppgifter och arbetsbelastningen är i balans så att resurserna är anpassade till kraven.

• Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelats arbetstagarna ger inte upphov till ohälsosam arbetsbelastning.

• Det innebär att resurserna anpassas till kraven i arbetet.

• Det finns en organisation för samarbete mellan arbetsgivare och anställda på alla nivåer i organisationen.