Yngst är inte alltid friskast

20 okt 2017
Yngst är inte alltid friskast

En vanlig missuppfattning är att äldre personer är mer sjuka än yngre och att skröplighet kommer med åren. I det långa loppet så stämmer det nog, men om vi tittar på personer i yrkeslivet så ser vi att detta inte alltid stämmer.

När Avonova studerar Sveriges företagshälsor och Svensk kvalitetsindex senaste Jobbhälsobarometern ser vi att det framförallt är de äldre som i större utsträckning har en hög frisknärvaro. För att förstå detta bättre vänder vi oss till statistiken.

I diagrammet nedan redovisas andelen anställda på den svenska arbetsmarknaden som inte varit frånvarande en enda dag under respektive år uppdelat på olika åldersgrupper.

En av de viktigaste effekterna av att mäta hur många friska det är i en grupp eller ett företag är att uppmärksamheten flyttas från sjukdom och sjukfrånvaro till hälsa och frisknärvaro. Vår erfarenhet inom företagshälsan är att även hälsa är smittsam – inte bara sjukdomar. När arbetskamraten mår bra, mår man själv bättre.

Av diagrammet framgår det tydligt att det är den yngre arbetskraften som har en större sjukfrånvaro jämfört med de äldre medarbetarna. 2017 uppger endast 19 procent av arbetskraften 20 till 30 år att de inte haft en enda sjukfrånvarodag senaste 12 månaderna. Motsvarande andel för de som fyllt 55 år är hela 39 procent. 

Av diagrammet framgår att endast 17 procent män som är 30 år eller yngre har varit helårsfriska senaste året. Bland de äldre männen, de som fyllt 55 år, är det hela 45 procent som varit helårsfriska – nästan tre gånger så hög andel som bland de yngre. Det nya för i år är dock att männen i åldern 30 år eller yngre är mer sjuka än sina jämnåriga kvinnliga kollegor och de dessutom blir slagna med hästlängder av kvinnor 55 + som är dubbelt så friska som män 30 år eller yngre.

Jobbhälsobarometern ger inga tydliga svar på varför det är mer sällsynt med helårsfriska yngre anställda jämfört med äldre. Det är svårt att se medicinska orsaker som den stora förklaringen. Tittar vi på sjukfrånvaron istället för frisknärvaron så ser vi att det är framförallt den kortare sjukfrånvaron som är vanligare bland de yngre. Den längre sjukfrånvaron är mer jämt fördelad.

Så orsakerna borde sökas bland andra faktorer. Det kan bland annat vara en fråga om attitydskillnader mellan olika generationer eller att yngre anställda i större utsträckning arbetar på arbetsplatser med sämre arbetsmiljö. Sannolikt är det fler samverkande faktorer. Oavsett orsak så är det en poäng att hålla koll även på den kortare sjukfrånvaron dels för att den första sjukfrånvarodagen i regel är svårare att hantera på företaget än exempelvis den 25:e.

Hur mår dina medarbetare? Nu har vi tagit fram ett digitalt verktyg som skapar förutsättningar för hållbara medarbetare och en hållbar verksamhet. Läs mer om Avonova Dialog.