Viktigt att tänka på vid förändringsarbete

4 okt 2017
Viktigt att tänka på vid förändringsarbete

Vi tänkte fortsätta prata om den Blå nivån här på bloggen. För den som vll veta mer om den blå och hållbara nivån kan beställa Avonovas Blå bok. Den är framtagen av oss på Avonova och bygger både på vedertagen forskning och på våra egna erfarenheter.

Nu bjuder vi på ännu ett utdrag ur Avonovas Blå bok. Kanske kan det bjuda på nya tanker kring hur du kan arbeta mer hållbart inom din organisation.

Strategiska områden att utveckla systematik kring: Konsekvenser av förändringar och förändringsarbete

Vid förändring är det viktigt att inte glömma att kommunicera kring detta. Delaktighet är en viktig faktor vid både små och stora förändringar.

Ledningsgruppen har kunskap om hur förändringar genomförs.

 • Etablerade metoder används för förändring av processer, arbetslokaler/kontor, arbetsorganisation, arbetets innehåll, produktionsutrustning etc.

• Förändringar är väl integrerade i det dagliga arbetet och utförs på samma sätt, oavsett anledning.

Organisationen har fastställt när förändringar måste dokumenteras.

Medarbetares samarbete och delaktighet säkerställs i hela processen.

Riskbedömning görs alltid och konsekvenser hanteras och följs upp.

Kommunikationen och informationsflödet är systematiskt och kanalerna välkända.

Förändringar som genomförs utvärderas systematiskt och erfarenheter används för förändringar.

Vår förhoppning är att Avonovas Blå bok kan vara ett steg i ledet att skapa en bättre arbetsmiljö. Tillsammans kan vi verka för ett mer hälsosamt arbetsliv.

Här kan du beställa Avonovas Blå bok: marknad@avonova.se