Kartläggning av systematisk arbetsförmåga

24 okt 2017
Kartläggning

Avonova har tjänster för både smått och stort. Dels gör vi punktinsatser för individer, men vi hjälper ofta till att lyfta hela organisationer. För att göra det behöver vi veta mer om tillståndet på organisationen. Det är då ett kartläggningsverktyg som Colour Method kommer in i bilden.

Colour Method har sitt ursprung i olika modeller, bland annat den japanska LEAN-metoden, Corporate Value study av James Heskett och Sence of Coherence, även känd som KASAM, skapad av Aron Antonovsky, men metoden är utvecklad och framtagen av Avonova.

Arbetet inleds med att  styrande och stödjande dokument avseende företagets arbetsmiljö läses in av teamet, för att få en bakgrundsbild.

Därefter följer en period av intervjuer som sedan tolkas. Chefer, medarbetare och skyddsombud intervjuas för att få en bred bild av organisationen.

Det handlar om företagets förmåga att hålla en ”röd tråd” i det systematiska arbetsmiljöarbetet, organisationens förmåga att undersöka, åtgärda och följa upp. Detta kan t.ex. ta sig uttryck i processer, rutiner, eller om regelbunden utbildning inom t.ex. HLR, brandövning eller hot och våld.

Men vad menas med systematisk förmåga?

– Systematik handlar om upprepning. Om du går och tränar en gång blir du inte vältränad, men om du gör det ofta så blir du så småningom det. Det vi gör regelbundet blir vi bra på, det är det som är systematik, säger Louise Tängerstad, Ergonom/Fysioterapeut på Avonova och som jobbar med Colour Method.

Metoden ger chefer och ledare en helhetsbild av organisationens systematiska förmåga.

– Sen är tanken att du ska upprepa undersökningen. När den första undersökningen är gjord har företaget en färgmatris att jobba efter. Då kan man se vilka områden som vi jobbar bäst på. Olika sektorer i en organisation kan jobba olika bra eller med olika saker och då kan man lära av varandra, säger Louise Tängerstad.

Colour Method är ett mycket väl fungerande verktyg för organisationer som är intresserade av att utveckla och lyfta sitt arbetsmiljöarbete till en långsiktigt hållbar nivå.

– När det handlar om systematisk förmåga måste man komma upp i ett visst antal intervjuer för att kunna läsa av på ett bra sätt, säger Maria Granath, företagssköterska på Avonova. Helst ska det röra sig om fler än 200 medarbetare för att metoden ska kunna ge en bra bild av verksamheten.

Vi har kartläggningstjänster för både små och stora organisationer och företag. Här kan du läsa mer om vilken tjänst som skulle passa dig och din organisation. 

Vill du läsa mer om våra karläggningstjänster kan du göra det här.