Ledarsupport – Avonovas arena för ledarskapsfrågor

27 jun 2017
Ledarsupport – Avonovas arena för ledarskapsfrågor

Avonovas mission är att hjälpa våra kunder och deras anställda mot långsiktig hållbarhet. Idag kretsar en allt större del av hälsa på arbetsplatsen kring de psykosociala faktorerna, och centralt för denna del av arbetsmiljön är det ledarskap som utövas på arbetsplatsen. 

I det här fältet har Avonovas specialistorganisation, Ledarsupport, sitt uppdrag. Ledarsupport är Avonovas spetskompetens kring ledarskapsfrågor, för vi jobbar med det hela dagarna, varje dag. 

På vår repertoar finns bland annat omfattande och skräddarsydda utbildningsprogram för kunders chefer, chefssupportprogram, mer krävande utredningar, forskning samt kvalificerad ”second opinion” vid rekrytering. Spännande för oss är att egentligen en stor andel av våra medarbetare inom Avonova också ägnar sig åt chefsstöd och har stora kunskaper inom det här området. 

För att kunna utveckla vår gemensamma förmåga att adressera ledarskapsfrågor har vi valt att samarbeta tätare mellan Ledarsupport och övriga Avonova. Detta innebär att vi strävar efter att arbeta tillsammans i konkreta uppdrag, för att kunna lära av varandra, erbjuda spetskompetens kring ledarskap på alla orter där Avonova finns och koppla ihop ledarfrågor med arbetsmiljö på ett tydligare vis hos kunden – det krävs för att kunden ska ha någon möjlighet att nå den Blå nivån! 

För att hjälpa kunden på bästa sätt och utveckla oss själva samtidigt, inte minst kring vår helhetssyn, vill vi förutom att jobba ihop också ta del av varandras kunskaper via utbildningsprogram och andra former av utbyten. 

De mest konkreta just nu är det ledarutvecklingsprogram för affärsenhetschefer som Ledarsupport just genomfört för första gången och ser fram mot att driva en andra gång hösten 2017 samt de seminarier vi kallar ”Tema Ledarsupport” som genomförs två gånger per termin med målgruppen anställda och associerade konsulter.

Ledarsupport vill också vara en tillgång för våra egna chefer inom organisationen som bollplank och stödfunktion vid behov – bara ring oss!

I nästa artikel berättar vi om den forskning Ledarsupport bedriver i samverkan med Högskolan Ersta Sköndal – den är intressant för alla oss som jobbar med människors hälsa och hållbarhet!

Rikard Arenius, 
organisationskonsult och vd Ledarsupport