Avonova Learning – Utbildningar inom allt som rör arbetsmiljö och hälsa

30 jun 2017
Avonova Learning – Utbildningar inom allt som rör arbetsmiljö och hälsa

Avonova är ett kunskapsföretag och en stor del av vårt jobb går ut på att lära ut det vi kan. Vi vill göra chefer och medarbetare mer kunniga om sin arbetsmiljö och lära ut hur de bör jobba.

Claes Björkman, ansvarig för Avonova Learning:

– Vi ser ett ökat krav på kunskap genom systematiskt arbetsmiljöarbete 2.0, dels på chefer men också på medarbetare och fack. Detta stöttar vi med utbildningar, berättar Claes.

Men vilka utbildningar erbjuder vi våra kunder? Självklart gräver vi där vi står och erbjuder utbildningar inom de områden där vi är starka och kan ge kunder kunskaper som de sedan kan använda sig av i sitt arbete.

– Vi har utbildningar inom allt som rör arbetsmiljö och hälsa. Det kan vara allt från en kurs i hjärt- och lungräddning till en spetsutbildning för ledargruppen. Inom Avonova Learning har vi samlat all vår kunskap, både enkelt och avancerat, säger Claes.

Vi håller årligen över 5000 utbildningar ute hos våra kunder, men en del har inte tid eller möjlighet att närvara. Därför erbjuder vi e-learning, utbildningar online, så att våra kunder kan gå kurserna när och var de kan och känner för.

– Utbildningar är ett effektivt sätt att nå och bibehålla en hållbar nivå, det är en av anledningarna till varför learning är viktigt för oss på Avonova, avslutar Claes.