Sju av tio kan koppla bort jobbet på semestern

12 jul 2017
Sju av tio kan koppla bort jobbet på semestern

Drygt sju av tio yrkesarbetande svenskar, 71 procent, kan släppa tankarna på jobbet under semestern. Den yrkeskategori som har svårast att koppla av är egenföretagare. Det visar en Sifoundersökning beställd av företagshälsan Avonova.

– Det är positivt att så många som sju av tio faktiskt lyckas släppa tankarna på jobbet under semestern. Vi vet från forskningen att alla människor behöver återhämtning för att kroppen ska fylla på depåerna och orka med på lång sikt, säger Robert Persson Asplund, forskare och psykolog på Avonova.

Sifoundersökningen visar att sju av tio yrkesarbetande svenskar, 71 procent, helt och hållet eller i hög grad kan släppa tankarna på jobbet under semestern. Knappt tre av tio svenskar, 28 procent, kan i låg grad eller inte alls koppla av från jobbet.

– Mitt råd till arbetsgivare är att jobba systematiskt för att skapa ett hållbart arbetsliv där medarbetarna ges förutsättningar till balans i livet. Ett bra första steg är att undersöka hur organisationen främjar eller hindrar återhämtning. Överväg gärna att införa en policy om att inte skicka mejl utanför kontorstid, säger Robert Persson Asplund.

Sifoundersökningen visar också på stora skillnader mellan de olika yrkesgrupperna arbetare, tjänstemän och egenföretagare. Bland arbetare kan 80 procent helt och hållet eller i hög grad släppa tankarna på jobbet, medan motsvarande siffra för egenföretagare bara är 34 procent.

– I dagens arbetsliv, inte minst bland egenföretagare, smälter jobb och fritid allt mer samman. Många människor läser mejl utanför kontorstid och följer vad som händer på arbetet genom sociala medier. Denna utveckling riskerar att leda till ökad stress och ohälsa, säger Robert Persson Asplund.

För mer information, kontakta: Robert Persson Asplund, forskare och psykolog på Avonova, robert.persson-asplund@avonova.se, 0707-87 02 31

Fyra frågor som kan öka återhämtningen (Källa: Avonova)

Fundera över den återhämtning som du gör eller skulle vilja göra. Ställ följande fyra frågor till dig själv:

1. Hjälper återhämtningen dig att släppa kravfyllda tankar?

2. Bidrar återhämtningen till att du kan slappna av, både kroppsligt och mentalt?

3. Bestämmer du själv hur du vill lägga upp din återhämtning (var, när och hur)?

4. Går återhämtningen att variera efterhand så att den inte blir ensidig?

Om du svarar nej på någon av dessa frågor bör du fundera kring om du skulle kunna göra något annat som ger dig mer återhämtning.

Fakta om Sifoundersökningen:

Sifoundersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under perioden 19–21 juni 2017. 1 000 personer deltog i undersökningen, varav 576 personer angav att de var yrkesverksamma.

På frågan ”Kan du släppa tankarna på jobbet under semestern?” svarade 29 procent av de yrkesverksamma ”Helt och hållet”, 42 procent ”I hög grad”, 17 procent ”I låg grad”, 11 procent ”Inte alls” och 1 procent ”Tveksam, vet ej”.

Sifo skiljer i undersökningen på arbetare, tjänstemän och egenföretagare.

Bland arbetare svarade 41 procent ”Helt och hållet”, 39 procent ”I hög grad”, 12 procent ”I låg grad”, 6 procent ”Inte alls” och 2 procent ”Tveksam, vet ej”.

Bland tjänstemän svarade 23 procent ”Helt och hållet”, 48 procent ”I hög grad”, 19 procent ”I låg grad”, 9 procent ”Inte alls” och 1 procent ”Tveksam, vet ej”.

Bland egenföretagare svarade 7 procent ”Helt och hållet”, 27 procent ”I hög grad”, 24 procent ”I låg grad”, 41 procent ”Inte alls” och 1 procent ”Tveksam, vet ej”.