Till huvudinnehållet
Sätt medarbetarnas hälsa i fokus under 2024

Sätt medarbetarnas hälsa i fokus under 2024

Pressmeddelande 2024-01-30

Närbild av händer och fötter på en person som rullar ut en yogamatta.

När nyårslöften avges är det ofta ny hälsosammare livsstil som hamnar i topp. Men en nystart för välmående handlar inte bara om den egna förändringen, utan även om en ytterligare utveckling av arbetsgivarens friskvårdsarbete. Det menar Ida Ny som är specialist på företagens hälsofrågor. Medskicket är att framsteg aldrig kan uppnås genom att enbart sätta en friskvårdscheck i händerna på medarbetarna.

Intresset för den egna hälsan brukar vara på topp i början av det nya året. I takt med att året går så brukar dock engagemanget tyvärr dala, och därför behövs flera parallella insatser enligt Ida Ny, som är specialist på medarbetarhälsa och ansvarig för hälsocentren i Östergötland. Hon menar att många arbetsgivare skulle vinna på att arbeta mer strukturerat och långsiktigt med friskvård.

– Ett exempel är det friskvårdsbidrag som många arbetsgivare delar ut, men kanske inte alltid hinner följa upp effekterna av. Vi brukar prata om hälsoutveckling, och att det finns många anledningar till att du som arbetsgivare tjänar på att stödja medarbetarna långsiktigt. Förutom de personliga vinsterna så är det även ekonomiskt gynnsamt för verksamheten, berättar Ida Ny.

Enligt Ida Ny finns det utvecklingspotential i en del verksamheter. Därför är det viktigt med fokus på planläggning och struktur av hälsoarbetet, och att inspirera till engagemang i den egna hälsan. När det gäller struktur för hälsoutveckling kan det handla om en inledande hälsoprofilbedömning och livsstilsanalys. Nästa steg är sedan löpande hälsocoachning kompletterat med regelbundna hälsoundersökningar.

– Ledarna har också en viktig roll som förebilder. Det kan handla om att ta initiativ till att jogga eller styrketräna i grupp. Andra alternativ kan till exempel vara massage, yoga, mindfulness och föreläsningar, där individens behov hela tiden är i centrum, menar Ida Ny och avslutar; – I osäkra ekonomiska tider är det särskilt lätt att fastna i den dagliga verksamheten. Men i dessa pressade lägen är det ännu viktigare att fokusera på tydliga mål för medarbetarnas välbefinnande.

Så kan du arbeta med långsiktig hälsoutveckling som arbetsgivare

  • Arbeta strukturerat med friskvård och sätt upp tydliga mål för hälsoarbetet – både på för hela organisationen och enskilda medarbetare

  • Räkna på de ekonomiska vinsterna i form av ökat välmående i verksamheten

  • Följ upp hur friskvårdsbidraget används

  • Starta upp gemensamma aktiviteter på avdelningen/teamet där rörelse ingår

  • Använd regelbundna hälsoundersökningar för att fånga upp signaler om stress och ohälsa

  • Visa på goda exempel i hela organisationen - även på ledningsnivå

  • Fundera på att införa roller som hälsoambassadörer

  • Använda digitala applikationer som ger avbrott och stimulerar rörelseövningar och motion

  • För medarbetare som har hög fysisk arbetsbelastning gäller det att planera för rätt balans mellan belastning och återhämtning, till exempel genom att arbetsplatserna är utformade med möjlighet till återhämtning.

För mer information, kontakta Ida Ny, specialist på medarbetarhälsa och ansvarig för hälsocentren i Östergötland ida.ny@avonova.se 010-252 64 04

Martin Askman, presskontakt martin.askman@avonova.se 073-358 31 43


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer