Till huvudinnehållet
Hantera klimakteriet i arbetslivet

Hantera klimakteriet i arbetslivet

Klimakteriekunskap kan sänka sjukfrånvaron och öka välbefinnandet.

Två personer i trevligt samtal med var sin laptop.

Klimakteriet drabbar en stor del av arbetsstyrkan och är en arbetsmiljöfråga som inte diskuteras tillräckligt öppet inom arbetslivet.

Klimakteriet är en naturlig övergångsfas i en kvinnas liv. Det kan vara en utmanande tid som påverkar både den fysiska och mentala hälsan samt arbetsprestationen. Som arbetsgivare är det därför viktigt att förstå och stödja sina anställda genom denna fas för att skapa en hälsosam och inkluderande arbetsmiljö.   

Klimakteriekunskap kan förbättra välbefinnandet, prestationsförmågan och minska sjukfrånvaron för en stor del av befolkningen.

Vad är klimakteriet och hur påverkar det arbetslivet? 

Klimakteriet är den period då menstruationen slutar och reproduktionsförmågan avtar. Detta sker vanligtvis mellan åldrarna 45 och 55 men det kan variera från individ till individ. Under denna fas, som kan pågå i upp till tio år, genomgår kvinnor hormonella förändringar som kan leda till en mängd olika fysiska och psykiska symtom, såsom värmevallningar, sömnproblem, muskel- och ledvärk, migrän, humörsvängningar och minskad energi.

På arbetsplatsen kan klimakteriet påverka en kvinnas prestation och välbefinnande på flera sätt. Klimakteriesymtom kan ibland vara svåra att hantera och kan resultera i minskad produktivitet, ökad frånvaro och nedsatt koncentration. Dessutom kan de psykiska effekterna av klimakteriet, såsom nedstämdhet eller ångest, påverka den allmänna arbetsmiljön och relationerna med kollegor.

Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivare har mycket att vinna på att skapa en omtänksam och respektfull arbetsmiljö där anställda känner sig bekväma med att diskutera sina behov och utmaningar relaterade till klimakteriet. Förutom sänkt sjukfrånvaro samt ökad produktivitet och lönsamhet så är vinsten mer välmående medarbetare som har högre engagemang och arbetsglädje.

Tips för hur arbetsgivare kan stötta i klimakteriet på arbetsplatsen: 

  • Utbildning och information: Utbilda både chefer och anställda om klimakteriet och se till att det finns information tillgänglig. Att höja medvetenheten om hur symptomen kan påverka arbetslivet kan bidra till att minska stigma. Avonova erbjuder en effektiv utbildning Klimakteriekunskap – en tid av förändring.

  • Anpassning och flexibilitet: Undersök om verksamheten kan erbjuda frihet och arbetsanpassning till anställda som upplever klimakterierelaterade besvär. Det kan vara möjlighet till arbete hemifrån, anpassade arbetskläder, vilorum, temperaturreglering eller flexibla arbetstider. Företagshälsan kan vid behov säkerställa så att arbetet anpassas i enlighet med arbetsmiljölagen.   

  • Stödinsatser: Företagshälsan kan vara ett viktigt stöd som erbjuder tjänster som rådgivning, sömnskola, hälsoundersökningar och vägledning för att hantera klimakteriesymptom på arbetsplatsen.  

  • Öppet klimat: Skapa en kultur där anställda känner sig trygga med att diskutera sina behov och bekymmer med sina chefer och kollegor. Det kan bidra till att avskaffa fördomar och främja stödjande relationer på arbetsplatsen.  

Klimakteriet är en viktig men ofta förbisedd arbetsmiljöfråga som arbetsgivare behöver arbeta aktivt med och våga prata om. För att attrahera och behålla kvinnor är det viktigt att arbetsgivare har förståelse och kan stötta sina anställda genom denna livsfas.  

Denna kompetensbrist kostar individen, närstående, arbetsgivare och samhället onödigt mycket lidande och pengar. 

Behöver du hjälp?

Avonova har expertkunskap i området och erbjuder skräddarsydda utbildningar som är utformade för att kunna anpassas i er organisation. Tillsammans kan vi göra skillnad!  

Klimakteriekunskap - en tid av förändring


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer