Till huvudinnehållet
Stor ökning av hälsoundersökningar inom svenska företag

Stor ökning av hälsoundersökningar inom svenska företag

Pressmeddelande 2022-11-28

Efter en svacka under pandemiåren har intresset för hälsoundersökningar nu vänt upp till rekordnivåer, och företagshälsovården tror på en fortsatt efterfrågeökning. Samtidigt menar experter att det krävs nya grepp inom hälsoområdet, där den psykiska ohälsa som breder ut sig i samhället måste få en tydligare plats i undersökningarna.

– Hälsofrämjande insatser och hälsoundersökningar är något som alla vinner på. Först och främst de enskilda individerna, men forskning visar även på ett tydligt samband mellan medarbetares hälsa och arbetsgivares kostnader, berättar Maria Sjöberg, företagssköterska och specialist hälsa, Avonova.

Ny statistik från Avonova, det ledande bolaget inom Norden inom företagshälsovård, visar nu att hälsoundersökningarna blir allt fler i företagarsverige. Den svacka som inträffade under pandemiåren 2020 och 2021 har nu passerats med råge. Faktum är att antalet hälsoundersökningar under årets tio första månader är 20 procent fler än för hela fjolåret.

Från fysiska tester till helhetsgrepp på välmående Många gånger rullar arbetsgivaren vidare i samma hjulspår, som till stor del handlar om fysisk provtagning av enskilda medarbetare. Men framtidens hälsoarbete handlar inte bara om att undersöka individen, utan också om hur hälsa kopplas till grupp och organisation hos en arbetsgivare. Dessutom måste psykisk hälsa prioriteras bättre i hälsoundersökningarna.

– Vi måste få in ett mer av ett helhetsperspektiv på hälsa och där det även handlar om psykiskt välmående och hur hälsa hänger ihop med kollegor och arbetsgrupper på jobbet. Det är även viktigt med långsiktighet och uppföljning. Hälsa får inte bara reduceras till punktinsatser då och då, säger Maria Sjöberg.

För mer information, kontakta Maria Sjöberg, företagssköterska och specialist hälsa, Avonova maria.sjoberg@avonova.se 072-539 55 25

Martin Askman, presskontakt martin.askman@avonova.se 073-358 31 43

Om Avonova Vår mission är att skapa ett arbetsliv där medarbetarna mår bättre och arbetar mer hållbart. Målet är att minska sjukfrånvaron och öka effektiviteten. Vägen dit går via våra proaktiva tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling.

Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare med såväl hälsoförebyggande åtgärder som rehabilitering, hälsokontroller och ledarutveckling.

Som Nordens största leverantör av företagshälsa finns vi representerade på 130 hälsocenter i Sverige och Norge samt online. Tillsammans arbetar våra 1400 medarbetare och specialister med fokus på ett hållbart arbetsliv.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer