Till huvudinnehållet
Sämre tider ökar risken för beroenden

Sämre tider ökar risken för beroenden

Pressmeddelande 2022-10-11

Person som studerar.

Med sämre ekonomiska tider och en lågkonjunktur som väntar runt hörnet, varnar nu specialister för ökade problem med ohälsa, missbruk och beroende. Enligt Avonova - en av de större aktörerna i Norden inom företagshälsovård - visar statistiken redan nu på en tydlig ökning av antalet diagnoser inom beroendeområdena alkohol och narkotika. Utöver personliga tragedier så risker även många arbetsgivare och företag att drabbas på ett ekonomiskt plan.

– Individens psykiska hälsa är en viktig faktor för att undvika missbruk och beroende. Nu går vi in i en period med sämre tider där allt fler får det svårare ekonomiskt, vilket tyvärr kommer att ge utslag i beroendestatistiken. Samtidigt är risken stor för att vårdens resurser till rehabilitering krymper, säger Elisabeth Hansson, chefsläkare och beroendespecialist på Avonova.

I Avonovas statistik märks redan nu en tydlig ökning av antalet diagnoser inom beroendeområdena för alkohol och/eller narkotika. Under 2022 gavs 524 diagnoser inom de här områdena, vilket kan jämföras med 404 diagnoser år 2021. Det här motsvarar en ökning med cirka 30 procent.

–Ofta är det unga människor i ett tidigt skede av livet som riskerar att hamna i beroenden som omkullkastar hela tillvaron. Ur ett företagsperspektiv är det även stora belopp som står på spel när anställda hamnar i onda beroendespiraler. Vi efterlyser nu fler insatser från våra politiker, bland annat när det gäller företagshälsovårdens roll i att vara ett stöd till näringslivet, menar Elisabeth Hansson.

Allt fler beroenderisker Historiskt sett har alkohol varit den huvudsakliga beroenderisken. Det som oroar experterna nu i förhållande till tidigare ekonomiska nedgångar, som till exempel IT-kraschen vid millennieskiftet eller finanskrisen för femton år sedan, är att det finns så många fler beroenden som kan utvecklas.

–Till exempel finns en större riskmiljö för spel om pengar via nätet, och det finns en helt annan tillgänglighet till droger än bara för några år sedan, berättar Elisabeth Hansson.

Rehabiliteringen i Sverige släpar efter

Enligt Avonovas specialister behöver Sverige lära av andra länder. I Sverige har arbetsgivaren ett begränsat rehabiliteringsansvar vid alkohol- och drogproblem. I flera andra länder erbjuds däremot helt andra stödinsatser via arbetsgivaren och där de även har kommit längre i att öppet lyfta beroendefrågor i arbetslivet.

– I dagens system finansieras företagshälsovård helt och hållet av arbetsgivarna och det saknas i princip ekonomiska bidrag från staten. Det här innebär att det är upp till varje enskild arbetsgivare att besluta om och hur de vill arbeta med de här frågorna, säger Elisabeth Hansson och avslutar; – Att fånga upp signaler tidigt och sedan genomföra rehabiliteringsinsatser är helt avgörande. En lyckad rehabilitering förändrar inte bara livet för den individ det gäller, utan även för människorna runtom. Det här är en viktig pusselbit för att skapa ett hållbart arbetsliv.

Expertens tipslista för att hantera beroende:

  • Skapa en öppenhet kring beroendefrågor och undvik att skuldbelägga individer

  • Kommunicera att företaget vill hjälpa medarbetarna snare än stjälpa och avskeda

  • Skapa rutiner för testning av olika former av beroenden – inte bara för alkohol och droger utan även ur ett bredare perspektiv

  • Ge alla möjlighet till individanpassade åtgärdssprogram i flera steg

  • Stressa inte igenom korta rehabiliteringsåtgärder utan se det som en längre process – beroenden bryts inte på kort tid

  • Följ upp löpande och även efter att medarbetaren har varit fri från beroende under en tid

För mer information, kontakta Elisabeth Hansson, chefsläkare och beroendespecialist, Avonova elisabeth.hansson@avonova.se 010-252 67 39 Martin Askman, presskontakt martin.askman@avonova.se 073-358 31 43


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer