Till huvudinnehållet
Ny kartläggning av näringslivet visar ökad sjukfrånvaro bland kvinnor och större andel långtidssjukskrivna

Ny kartläggning av näringslivet visar ökad sjukfrånvaro bland kvinnor och större andel långtidssjukskrivna

Pressmeddelande 2023-10-23

Sjukskrivningarna var färre under årets tredje kvartal i jämförelse med samma period 2022, men däremot ökade andelen långtidssjukskrivningar. Det här visar Avonovas och Medhelps nya kartläggning Arbetsliv & hälsa, som jämför utvecklingen när det gäller sjukfrånvaron på svenska företag. Sammanställningen visar också på en långsiktig trend för 2023, där kvinnorna är de stora förlorarna när det gäller sjukskrivningstalen.

Den totala sjukfrånvaron var i genomsnitt 4,70 procent under årets tredje kvartal, vilket motsvarar en minskning med 0,2 procentenheter i förhållande till samma kvartal 2022.

– Andelen långtidssjukskrivna ökar dock från 55 till 58 procent under samma period, berättar Elisabeth Hansson som är chefsläkare på Avonova.

Sjukskrivningarna ökar bland kvinnor och minskar bland män

Kartläggningen jämför även årets första nio månader i förhållande till 2022, och där märks samma tendens med en viss minskning på årsbasis. Däremot är det en tydlig skillnad när det gäller kvinnor och mäns sjukfrånvaro i år mot i fjol. Medan männens sjukfrånvaro minskar, så ökar den bland kvinnor. – Gapet mellan andel sjukskrivna kvinnor respektive män har ökat från 1,44 till 1,78 procentenheter, säger Elisabeth Hansson och fortsätter;– Sjukfrånvaron och ett hållbart arbetsliv måste prioriteras i samhället och då inte minst för kvinnor. Dessutom ökar företagens produktivt när medarbetarna mår bra, vilket gör att fler borde få upp ögonen för begreppet hälsoekonomi.

Sjukfrånvaron ger stora kostnader och produktionsbortfall

Avonova har även tittat närmare på vad sjukfrånvaron koster ett företag med 20 anställda där genomsnittslönen är 450 000 kronor/år, och där företaget omsätter 20 miljoner kronor/år. Med ett genomsnittligt sjuktal på 4,70 procent, blir produktionsbortfallet 22 procent och kostnaden för sjukfrånvaron närmare 1,5 miljoner kronor per år.

–I osäkra ekonomiska tider är det särskilt lätt att fastna i den dagliga verksamheten, och där medarbetarnas välmående kanske inte prioriteras. Generellt är det viktigt att fokusera på tidiga hälsofrämjande insatser, och det finns snabbt stöd att få genom till exempel en rehabkoordinator, avslutar Elisabeth Hansson.

Om Arbetsliv & hälsa

Resultaten baseras på Medhelps statistikdatabas över sjukfrånvaro, med data från 500 svenska bolag med totalt 200 000 medarbetare.

För mer information, kontakta

Elisabeth Hansson, chefsläkare och specialist inom arbetsmedicin, Avonova elisabeth.hansson@avonova.se Martin Askman, presskontakt Avonova martin.askman@avonova.se 073-358 31 43

Om Medhelp

MedHelp Care är Sveriges ledande aktör inom datadriven företagshälsa och stödjer mer än 500 företag och organisationer med lösningar för strategisk hantering av sjukfrånvaro.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer