Till huvudinnehållet
Medarbetarundersökningar - ett kraftfullt verktyg för att förbättra arbetsmiljön

Medarbetarundersökningar - ett kraftfullt verktyg för att förbättra arbetsmiljön

En medarbetarundersökning kan vara en värdefull och tidig insats i arbetsmiljöarbetet av flera skäl. Den ger en organisation överblick över medarbetarnas syn på arbetsplatsen och arbetsmiljön, vilket kan hjälpa till att identifiera problemområden och möjliga fokusområden.

Engagerade medarbetare som mår bra skapar mer lojala kunder, är mer produktiva och bidrar i högre utsträckning till företagets lönsamhet. En medarbetarundersökning ger möjlighet att ta reda på vad medarbetarna värdesätter och vilka behov de har. Det i sig kan bidra till att skapa en arbetsplats som är mer tillfredsställande för medarbetarna och som bättre stödjer prestationer och välmående.

Här följer tre tips för att ro i hamn medarbetarundersökningen:

  1. Sätt mätbara mål För att få maximal nytta av en medarbetarundersökning är det viktigt att ni ser till att genomföra den på rätt sätt. Det innebär att ni måste ha klart för er vad ni vill uppnå med undersökningen. Var noga med att definiera ett syfte och mål med undersökningen som kopplar till andra processer och nyckeltal. Prata med andra funktioner än HR för att göra undersökningen relevant för hela företaget och knyt den till er strategiska agenda.

  2. Kommunicera öppet kring undersökningen Det är också viktigt att ni ser till att kommunicera resultatet av undersökningen på ett öppet och tydligt sätt till medarbetarna, så att de förstår vad som har hänt och vad ni kommer att göra för att förbättra arbetsmiljön.

  3. Följ upp! En undersökning i sig hjälper ingen. Hela poängen med att mäta är att skapa ett underlag för utveckling och förbättring. Efter genomförd medarbetarundersökning följer Avonova upp resultatet med verksamhetens chefer. Tillsammans med kund görs en bedömning om det finns behov av stöd kring utvecklingsområden som ledarskap, feedback, arbetsmiljö och medarbetarengagemang. Genom plattformen Brilliant Employee som medarbetarundersökningen genomförs i, kan sedan en handlingsplan skapas för att säkerställa att undersökningen följs upp och ageras på i er organisation.

Jämför mot tidigare resultat

Över tid kommer ni att kunna jämföra resultaten från en tidigare undersökning med resultaten från en ny undersökning. Då får ni svar på om ni har lyckats förbättra arbetsmiljön på de områden som ni identifierat som problemområden.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer