Till huvudinnehållet
Kunskap är grunden till bättre ergonomi

Kunskap är grunden till bättre ergonomi

Annie Danska har arbetat som fysioterapeut och ergonom på Avonova i 10 år. Hon berättar om hur hon ser på ergonomi och hur rätt perspektiv skapar bättre fungerande arbetsplatser.

Kunskap är grunden till bättre ergonomi

Berätta om dig själv och varför du blev ergonom!

Jag heter Annie Danska och arbetar som fysioterapeut och ergonom på Avonova sedan 10 år. Intresset för ergonomi vaknade redan när jag läste till fysioterapeut 2004. En kurs handlade om belastningsergonomi. Jag har ett intresse för inredning, och de hänger ju lite ihop: båda handlar ju på ena eller andra viset om hur vi skapar miljöer där människan fungerar på bästa sätt! Efter mina år som fysioterapeut i primärvården kände jag att jag kom in och hjälpte i efterhand. Jag ville komma in förebyggande och fånga helhetsperspektivet, få möjligheten att arbeta i ett tätare team tillsammans med läkare, psykolog, beteendevetare, sköterska och arbetsmiljöingenjör och därför utbildade jag mig till ergonom.

Berätta mer om ergonomi!

Ergonomi handlar om förståelsen för dig som människa, din fysiska funktion, dina förutsättningar. För att verkligen kunna hjälpa som ergonom handlar det om att få ett helhetstänk. Med riskbedömningar i arbetsmiljön går vi igenom arbetsplatsen och ser hur personer rör sig och utför sitt arbete, men Vi fångar även upp andra belastningsrisker som stress. Kanske är det någon som arbetar på ett lager och ofta gör lyft ovanför axelhöjd eller arbetar under hård tidspress? Vi tittar på om det går att lösa riskerna med hjälpmedel, arbetsteknik eller genom att minska tiden för sysslan. Ibland är lösningen helt enkelt att ta ett steg tillbaka och i stället lösa problematiken genom att se över arbetsscheman, arbetsinnehåll för möjlighet till återhämtning eller ökad variation av arbetsuppgifter.

Många tänker nog på ergonomi som särskilda stolar eller redskap, men en viktig del i ergonomi är arbetstekniken. Hur gör jag för att lyfta eller sitta rätt? Där är det upp till medarbetaren själv att ta lärdom och följa råden vi ger. Därför behöver en bra ergonom vara pedagogisk och inte bara förklara hur utan också varför.

Berätta hur du gör livet enklare för chefer?

Som ergonom bidrar jag till ett tydligt produktionsvärde i min förebyggande roll vilket då blir motsatsen till dyrt på sikt. Jag medvetandegör deras behov, och mina kunskaper gör att jag ser sambanden mellan arbete och hälsa, vilket underlättar och effektiviserar chefens arbete – genom att helt enkelt minska sjukskrivningar. Men vi bidrar också på ett sätt man kanske inte tänker på direkt: medarbetarna känner sig sedda och hörda! Ofta blir de väldigt nyfikna och glada för att vi är där för att förbättra just deras miljö. De åtgärdsförslag och rekommendationer vi kommer fram till diskuterar vi med arbetsgivaren som bär det yttersta ansvaret, men även skyddsorganisation och medarbetare kan komma att ge viktig input. Effekterna av insatserna följs därefter upp enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det behöver heller inte vara några stora insatser. Ett typiskt exempel är när jag gör kontorsronder och berättar om hur man ställer in kontorsstolen för ett varierat och bra sittande. Flera gånger har jag fått höra att det är en ”halleluja-upplevelse” och att de varit på väg att kasta stolen. Det är också ett bra exempel hur vi genom en väldigt enkel insats med fokus på kunskap förbättrar arbetsmiljön – utan dyra inköp.

Att arbeta tätt och nära en kund, att jag vill förstå och lära mig kundens behov, skapar ett förtroende som jag anser är det mest gynnsamma för att båda parter ska bli så handlingskraftiga som möjligt.

Samhället, och hur vi arbetar, förändras. Hur påverkar det ditt fält?

Utvecklingen går mot en mer datoriserad och maskinell värld, vilket är speciellt: vi blir av med farliga och slitsamma sysslor, men i stället får vi mer ensidigt arbete, statisk belastning och inaktivitet. Detta i samband med ökad stress inom arbetet men även omvärldens påverkan, är något som kan sättas i relation till spänningar och andra besvär i rörelseapparaten.

Kontorsergonomi blir också en större utmaning i och med flexibiliteten: det är smidigt att kunna jobba hemma eller på café, men samtidigt så är det sällan de miljöerna är anpassade för en åttatimmars arbetsdag. Dessutom är det förstås så att den som jobbar hemma veckorna igenom också blir isolerad, som i sin tur innebär risker för den mentala hälsan.

Hur är det att arbeta som ergonom?

Det första jag tänker på är möjligheten att påverka, att jag faktiskt hjälper människor – både som ergonom och fysioterapeut. Jag kommer ut på arbetsplatser och får chansen att hjälpa medarbetarna där till det bättre. Det är väldigt uppskattat, och därför väldigt roligt, att få dela med mig av den kunskap jag har.

Mest effektivt blir det om jag kan jobba förebyggande, så att kunderna får bättre koll och efterfrågar det som behövs, innan det behövs. Ofta kommer vi in när någon redan har besvär som vi behöver sätta i relation till sammanhanget. Då kan det handla om detektivarbete för att hitta grundorsaken, eftersom kroppen ofta kompenserar för belastningar som gör att symptom sprids.

Som ergonom gör du alltid skillnad, med mer eller mindre effekt beroende på hur det tas emot. Därför jobbar jag mycket med motiverande samtal – för att få medarbetaren att förstå sin problematik och i dialog hitta en eller flera åtgärder som passar.

Vad är snabbaste vägen till att förbättra ergonomin på en arbetsplats?

Jag skulle säga att det viktigaste är att medvetandegöra! Information och kunskap räcker långt – och med rätt kunskap kan arbetsgivaren eller medarbetaren själv hitta egna lösningar genom att titta på antingen individ, teknik eller organisation.

Hur inleder du ett samarbete med ett nytt företag?

Ofta sätter vi oss ner med den som har arbetsmiljöansvar för ett uppstartsmöte där vi ser över vilka tidigare åtgärder som är gjorda. Vi tittar på frånvaro, arbetsplatsolyckor, arbetsplatsskador och om det finns några medarbetarundersökningar. För att få en bättre helhetssyn kan vi också bidra med undersökningar, intervjuer eller göra en rundtur för att se vilka insatser som ger mest nytta. Utifrån det börjar vi kartlägga arbetsgivarens behov – och därefter ger vi förslag på insatser, och vilken nytta man kan vänta sig.

Finns det någon tjänst som är viktig men som glöms bort?

Generellt skulle jag önska att företagen arbetar mera förebyggande. Tyvärr kommer vi ofta in när ergonomiska brister redan skapat problem, i form av skador eller helt enkelt att Arbetsmiljöverket har underkänt arbetsmiljön. Det är synd, för har vi chansen att arbeta proaktivt har vi chansen att både minska onödigt lidande och onödiga sjukskrivningar.

Vilken förändring tillför ditt arbete i en organisation?

Jag får oftast höra att man fått sig en tankeställare – kunden har blivit medveten om något nytt. Men en utbildning eller riskbedömning måste följas upp, så att lärdomarna faktiskt efterlevs. Säg till exempel att vi hållit teoretisk utbildning kring hur man lyfter och sedan vill arbetsgivaren göra praktiska delen – då kanske det inte alltid blir av. Vi hjälper helt enkelt både till att se förändringsområdena och sedan genomföra dem i samverkan med kunden.

Det är en viktig del av det vi bidrar med: att hålla ergonomiarbetet kontinuerligt och på agendan genom att skapa rutiner och systematik så att det rullar på, något som är särskilt viktigt i början. Efter ett tag kan organisationen börja lära sig och sköta arbetsmiljöarbetet självt, så att vi bara behöver hjälpa till i specialfall.

Finns det några nya områden eller rön inom ergonomin?

Synergonomi! Både kunskapen och intresset kring hur belysning och syn påverkar vår kapacitet och mående har ökat. Det handlar om din miljö: hur ljuset faller in? Vilken färg är det på väggarna? Men förstås också om digitala skärmar, där vi till exempel tittar på kontrast, skärpa, färgsättning. Kritvita väggar ger en jobbig ljuskontrast bredvid en datorskärm. Att ha många post-its eller liknande på skärmen är också en sån sak som påverkar, ofta utan att du tänker på det. Man kan i stort säga att miljöer runt om fokusområdet ska vara av låg kontrast – för att skapa en lugn i synmiljön.

Avslutningsvis – vad är dina starkaste argument för att ta hjälp av Avonova kunskaper för att arbeta med ergonomi?

Väljer du att jobba med Avonova får du ett teamsamarbete av specialister, som arbetar tillsammans med dig för att förbättra arbetsmiljön så att den fungerar effektivare, samtidigt som vi förebygger onödigt lidande och sjukskrivningar.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer