Till huvudinnehållet
GIH och Avonova samarbetar i forskningsprojekt om fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom

GIH och Avonova samarbetar i forskningsprojekt om fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom

Att fysisk aktivitet är viktigt i samband med utmattningssyndrom känner vi till, men det finns mycket lite forskning om vilka aktiviteter som är lämpliga.

Faktum är att det finns sparsamt med forskning som kan ge vägledning om hur aktiviteter ska utformas i samband med utmattningssyndrom. Det handlar till exempel om vilka former av motion som ger bäst resultat vid behandling av långvarig stress, och hur vi påverkas fysiskt och psykiskt av olika nivåer av träning.

En forskningsgrupp vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker nu svar på de här frågorna. En av de medverkande i projektet är doktoranden och psykologen Jenny Kling.

- Hälso- och sjukvården behöver få bättre underlag för att kunna koppla beslut om motion och rörelse till beprövad forskning. Problemet är att det finns väldigt få forskningsbelägg för vad som faktiskt ger effekt vid utmattningssyndrom. Därför får projektet stor betydelse när det gäller att fastställa vad som fungerar behandlingsmässigt för den här patientgruppen.

Forskningsprojektet ska pågå i fem år och stöds av Avonova. Deltagare har rekryterats i syfte att samla in data för att kartlägga psykiska och fysiska reaktioner vid motion. 30 personer med utmattningssyndrom har fått prova på fysiska aktiviteter vid två olika tillfällen och på två olika nivåer. Resultaten har sedan jämförts med en kontrollgrupp där 30 personer utan utmattningsproblematik ingår.

- Vi kommer att mäta hur parametrar som kortisol, ångest och energinivåer påverkas av en träningsomgång. Resultaten från den första delen av projektet presenteras i slutet av 2023. Alla tester sker på GIH i Stockholm.

I projektets senare fas handlar det om att jämföra olika varianter av låg och måttlig fysisk aktivet i ett program som pågår under en längre period. Då skapas ett större behandlingsupplägg för cirka 100–150 personer.

- Här kommer vi att undersöka mer långvarig påverkan, såväl psykiskt som fysiskt. Projektet ska resultera i tydliga rekommendationer till vården när det gäller struktur för fysisk aktivet i samband med utmattningssyndrom. I slutändan handlar det om att kunna ge så bra stöd som möjligt till de personer som lever med långvarig stress i Sverige, avslutar Jenny Kling.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer