Till huvudinnehållet
Bli fri från tobak för hälsans skull

Bli fri från tobak för hälsans skull

Tobaksanvändning i form av rökning, snusning, passiv rökning, e-cigaretter och vattenpipsrökning innebär risker för hälsan. Att bli fri från sitt tobaksberoende kan vara en stor utmaning, men det finns hjälp att få.

Tudelad trendutveckling

Under de senaste åren har andelen som röker dagligen i Sverige minskat. Cirka sex procent av befolkningen uppger att de röker dagligen. Dock uppger cirka en miljon svenskar att de snusar och snusförsäljningen har ökat. Största ökningen ses inom gruppen yngre och främst bland kvinnor.

Hur påverkar tobak vår hälsa?

- Förutom att beroendet i sig påverkar livet på olika sätt finns det många andra faktorer med tobaksanvändande som är negativa för din hälsa. Bland annat ökar risken för flera sjukdomar, däribland vissa typer av cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt sjukdomar och infektioner i mun och andningsorgan. Så att bli fri från tobak har enbart positiva effekter, säger Linda Fjällström, företagssköterska och ansvarig för Avonovas utbildning Tobaksfritt Liv.

Är det svårt att sluta med tobak?

-Att sluta röka kan kännas svårt och därför är det viktigt att få stöd att klara av ett rökstopp. Upplevelsen kan också variera från gång till annan, men också utifrån vilka förutsättningar till hjälp du får. Generellt uppstår ofta någon form av abstinensbesvär första tiden där vanliga symtom bland annat kan vara nikotinsug, irritation, dålig sömn och rastlöshet. Att använda nikotinhjälpmedel är till stor hjälp i detta skede. Många som blivit fri från beroendet har ofta gjort flera försök innan de lyckats, medan för andra har det gått enkelt och man undrar varför man inte gjort det tidigare, säger Linda.

Tobak och jobbet

Förutom det personliga lidandet orsakar rökning även betydande kostnader för arbetsgivaren. En rökare har i genomsnitt åtta extra sjukdagar per år och beräknas ta i genomsnitt 30 minuter extra paus per arbetsdag. Hjälp i form av kvalificerat stöd och behandling är en kostnadseffektiv insats, både för individen och företaget.

Hur kan man som chef underlätta för en anställd som vill sluta använda tobak?

-Du kan ställa frågan: ”Använder du nikotin eller tobak i någon form?” Det visar att det är en viktig fråga som har betydelse för hälsa och arbetsprestation. Om personen har svårt att sluta på egen hand - erbjud råd och stöd, tobaksavvänjare via företagshälsan, sluta röka linjen, vårdcentralen eller tipsa om exempelvis information via 1177, uppmuntrar Linda.

Hur fungerar Avonovas tjänst ”Tobaksfritt liv”?

- En bra start för ett företag är att erbjuda inspirationsföreläsningen Tobaksfritt liv och låta den vara öppen för alla på företaget, både tobaksnyttjare och nyfikna. Man kan låta medarbetarna direkt efteråt anmäla sig till tobaksavvänjning i grupp och eller individuellt. Som företag kan man också beställa tjänsten Tobaksfritt liv individuellt alternativt i grupp om man har medarbetare som önskar stöd. Anmälda personer kallas till ett individuellt förberedande samtal. Därefter följer individuella samtal alternativt gruppträffar. Metodiken för gruppbehandlingen innebär att man systematiskt arbetar med att ändra beteende, vanor och tankar utifrån social inlärningsteori och med strategier hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT), berättar Linda.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer