Till huvudinnehållet
Tidigare är bättre

Tidigare är bättre

Att tidigare är bättre låter självklart – men vad innebär det egentligen att arbeta med tidiga insatser? Vilka fördelar kan företaget se? Och hur gör man för att vara säker på att följa lagar och direktiv, samtidigt som man ser till att både medarbetare och företaget mår bra?

Bild på Linda Nilsson från sidan

Vi pratade med Linda Nilsson, som arbetar som rehabkoordinator och företagssköterska för att få veta mer.

Berätta om ditt arbete inom företagshälsovården och din yrkesroll idag.

Jag har arbetat med förebyggande insatser och rehabilitering sedan 2002. Jag utbildar HR, chefer och skyddsombud inom arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning – digitalt och fysiskt. I det arbetet utgår jag från Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Arbetsanpassning, AFS 2020:5.

Jag jobbar också med hälsoanalys vilket är ett förebyggande arbete!

Vad handlar egentligen tidiga insatser om?

Vi stöttar chefer att titta efter tecken på ohälsa hos medarbetarna. Det kan till exempel vara upprepad korttidsfrånvaro, att något inte verkar vara bra: att medarbetare drar sig undan eller verkar må dåligt på något sätt. Vi föreslår då ett samtal mellan chef och medarbetare.

Hur inleder du ett samarbete med ett nytt företag?

Genom att ställa förutsättningslösa frågor och vara nyfiken! Jag lyssnar in vad de kan ha behov av och vilka utmaningar de ser så vi kan föreslå åtgärder framåt. Samarbetet kan också börja med öppna utbildningar. Där träffar jag en stor bredd av olika kunder.

Vad är viktigast för att arbeta med tidiga insatser?

Att titta efter vilka möjligheter som finns. Säg att någon har mycket korttidsfrånvaro som bottnar i psykisk ohälsa. Hur mår medarbetare om arbetstiden förläggs lite senare? Finns den möjligheten verksamheten? Skulle det fungera bättre för medarbetaren? Finns det möjlighet att jobba hemifrån en tid, eller i en annan miljö för att minska stress? Eller säg att någon har ont i ryggen. Kan ett höj och sänkbart skrivbord eller annan stol göra att medarbetaren mår bättre i sitt arbete? Eller kan en ergonom stötta medarbetaren med tips?

Kan du berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut?

Det kan vara att hålla i en hälsoanalys, där vi tillsammans, chefen och jag, ser över chefens grupp i ett fysiskt eller digitalt möte. Sen kanske jag åker ut och stämmer av med en grupp chefer på ett företag för att höra om det är någon särskild som vill träffa mig på företagsmottagningen. Därefter drar jag på mig ”skyddskläder” och går ut i produktionen för att prata med dem som jobbar där. Det är ett spännande jobb, att få möta människor med olika utmaningar – problem med schemaläggning, oro över dålig sömn, värk i fötterna – och hjälpa dem framåt.

Företagsmottagningarna är ett förebyggande arbete där vi kan fånga upp medarbetare som inte mår bra och tillsammans med chefen stämma av hur vi kan tänka framåt. Vilka möjligheter finns? Att vi jobbar kontinuerligt, vissa ställen har vi besökt i många år, gör att vi skapar förtroende. Därigenom blir det lättare för medarbetare att lyfta sina utmaningar, samtidigt som vi blir mer införstådda med förutsättningarna chefen har på arbetsplatsen.

Berätta mer om er hälsosanalys!

Det är en tjänst där vi stöttar chefer för att säkra att de arbetar aktivt med sin personalgrupp, både enligt lagkrav och utifrån interna policys och rutiner – med målet att minska både ohälsa och ökade kostnader för sjukfrånvaro.

Vi ser över sjukfrånvaron och stöttar chefen att följa företagets policy och rutiner. Sen går vi över till den fysiska arbetsmiljön – behöver en ergonom se över arbetet? Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut, stress? Är det någon i gruppen som visar tidiga signaler på ohälsa, eller någon som chefen är orolig för?

Vi stämmer också av chefens arbetsmiljö: finns det risk för ohälsa där?

Vi rekommenderar att man gör hälsoanalyserna återkommande för att få struktur och systematik.

Berätta om Sjuk- och frisk!

Det är vårt digitala stöd och kan med fördel användas vid hälsoanalyser – det underlättar jättemycket! Med sjuk och frisk behöver du som chef inte leta i olika system utan du får upp allt i den GDPR-säkra portalen. Där flaggas också frånvaro som behöver insatser automatiskt, samtidigt som du får påminnelser för allt som behöver göras: ”nu har Olle varit borta tre gånger på sex månader, dags för omtankesamtal”, ”nu är det dags att skriva en plan för återgång i arbete”. Här samlas också all dokumentation, det finns mallar, det går att göra anteckningar.

Sjuk- och frisk använder vi själva. Det är där medarbetaren gör sin sjukanmälan – genom att ringa vår partner MedHelp, där en sjuksköterska tar emot anmälan och erbjuder rådgivning. Detsamma gäller också VAB. Detta utesluter inte att jag ringer min chef och sjukanmäler mig. Givetvis går det att få ut statistik över detta, och är någon ofta sjuk så flaggas det.

Med Sjuk- och frisk minskar risken att något missas, man blir påmind om det som ska göras i rehabiliteringsarbetet.

Hur hjälper du chefer?

Jag ställer frågor. Chefen har svaren. Säg att de har stora kostnader för sjukfrånvaro – vad kan vi tillsammans göra för att minska sjukfrånvaron?

Finns det några fördomar eller missförstånd kring tidiga insatser?

Förr i tiden så mötte jag ofta motstånd: ”Varför ska vi göra något, Calle är ju inte sjukskriven än?”, men det har förändrats.

Har du något exempel på hur tidiga insatser gjort skillnad?

Många! Framför allt när man hittar möjligheter genom arbetsanpassning. Det kan handla om att börja senare, sitta i annan miljö – få stöd i att prioritera och avlasta fysisk belastning.

På så sätt finns det möjlighet att en medarbetare kan vara kvar i jobb med stöd av en arbetsanpassning, i stället för att behöva bli sjukskriven.

Vad är det allra viktigaste att veta när det kommer till att arbeta med tidiga insatser?

Att det finns så mycket möjligheter! Vi på Avonova kan rekommendera, du som kund vet och bestämmer vilka möjligheter som finns.

Dessutom är vi flexibla. Vi kommer ut till kunden, vi finns på orterna, vi är tillgängliga – och vill du mötas digitalt är vi flexibla även där. Och så förstås att man kan vinna så mycket. Individen kan få minskat lidande, chefen kan få färre sjukskrivningar och samhället kan få minskade kostnader!


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer