Till huvudinnehållet
Få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som företag kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta återkomst till arbetet.

Vid köp av rehabiliteringstjänster från en företagshälsovård som Avonova kan du få bidrag från Försäkringskassan som täcker hälften av kostnaderna upp till ett visst belopp.

Uppfyll rehabiliteringsansvaret

Arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar som handlar om att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Men arbetsgivare har också ett rehabiliteringsansvar som innebär att företaget ska hjälpa en medarbetare vid:

 • nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada

 • behov av rehabilitering för att kunna återgå i arbete efter sjukskrivning

För att uppfylla dessa ansvarsområden finns hjälp att få via företagshälsovården, exempelvis Avonova. Vi kan erbjuda förebyggande insatser och rehabiliteringsinsatser till anställda medarbetare.

Företag och organisationer kan få bidrag

När ett företag tar hjälp av Avonova för att förebygga eller förkorta ohälsa och sjukfrånvaro kan det få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet med bidraget är att möjliggöra tidiga insatser istället för att agera efter att skadan redan är skedd. På så sätt kan man undvika sjukskrivningar eller underlätta tidigare tillfrisknande.

Så fungerar det

Bidraget omfattar arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda medarbetare - ej grupper. Det gäller både psykiska som fysiska besvär.

Du får tillbaka hälften av pengarna i efterskott från Försäkringskassan efter att du har betalat Avonova för de genomförda insatserna. Max 10 000 kronor per anställd och max 200 000 kronor per arbetsgivare och år.

Arbetsgivare kan få stöd vid till exempel:

 • upprepad korttidsfrånvaro hos en medarbetare

 • ohälsa eller signaler om ohälsa hos en medarbetare

 • behov av att göra en plan för medarbetarens återgång i arbete

 • när medarbetarens arbetsförmåga är oklar i förhållande till arbetsuppgifter

 • om det finns risk för att det kan bli en sjukskrivning

 • om det finns risk för att det blir svårigheter för medarbetaren att återgå i arbete vid sjukfrånvaro

Det här får en arbetsgivare inte bidrag för:

 • medicinsk eller annan behandling, exempelvis besök hos naprapat eller sjukgymnast.

 • hälsofrämjande insatser, till exempel

  • friskvård

  • rökavvänjningskurs

  • gruppgymnastik

  • viktminskningsprogram

 • tjänster som till exempel

  • screeningverktyg för att identifiera ohälsa på företag generellt

  • organisationsutveckling

  • grupp- och medarbetarutveckling

  • ledarskapsutbildningar

  • chefscoachning

  • föreläsningar

  • coachande aktiviteter för grupper eller liknande.

Så ansöker en arbetsgivare arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

 1. Kontakta Avonova

 2. Avonova redovisar genomförda insatser

 3. Ansök om bidraget


Läs mer på Försäkringskassans hemsida >


Kontakta oss

Vill du få mer information om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och om tidiga insatser, kontakta ditt närmaste Avonova hälsocenter så hjälper vi till.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer