Till huvudinnehållet
Allt fler kriser att hantera inom företagarsverige

Allt fler kriser att hantera inom företagarsverige

Pressmeddelande 2023-12-08

Bild på Beatrice Merono Broberg

Oro i omvärlden och stora utmaningar här hemma i Sverige gör nu att allt fler företag rapporterar krisincidenter. Inom Avonova som är en av de större aktörerna inom företagshälsovård, har andelen krisuppdragen nästan fördubblats sedan förra året.

- Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att en stor del av de här ärendena har koppling till den ökade gängrelaterade våldsvågen, menar Beatrice Meroño Broberg som är psykolog och expert på krishantering inom Avonova.

När företagshälsovården rycker ut på att krisuppdrag handlar det ofta om att stödja chefer i ett första skede. Anledningen är att cheferna ofta är viktigast som förmedlare och trygghetsskapare i den interna kedjan, och i nästa steg kan det sedan handla om att möta individer. Samtidigt har krishanteringen blivit betydligt mer komplex än bara för ett par år sedan.

- Det finns fler scenarier när det gäller kriser idag och därmed flera moment att förbereda sig för. Många företag måste bli bättre på att planera för oväntade och obehagliga händelser. Gamla planer och policys behöver moderniseras och ses över med nya ögon, ofta behövs det färre checklistor men bättre strukturer, menar Per-Nicklas Olofsson, psykolog och organisationskonsult på Avonova.

Enligt Per-Nicklas Olofsson måste alla organisationer idag vara rustade för krishantering genom flera olika faser – det vill säga innan, under och efter krisen. Den sista delen och det som händer efter en kris är lätt att glömma bort.

- Många individer har motståndskraft för att klara en kris, men en del kan tyvärr utveckla posttraumatisk stress som vi värsta fall blir långvarig. Här kan rätt krishantering vara förebyggande, avslutar Beatrice Meroño Broberg.

För mer information, kontakta:

Beatrice Meroño Broberg, psykolog och expert på krishantering, Avonova beatrice.merono@avonova.se 010-252 66 23

Martin Askman, presskontakt, Avonova martin.askman@avonova.se 073-358 31 43


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer