Till huvudinnehållet
3 av 10 varvar inte ner under semestern

3 av 10 varvar inte ner under semestern

Tar du med dig din arbetsstress in i semestern? Det visar sig att det kan vara hälsofarligt. Alla behöver slappna av så att kroppen kan återhämta sig.

Mer än sju av tio, 71 procent, lyckas glömma sina tankar på jobbet under semestern, enligt en svensk undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Avonovas företagshälsovård.

– Det är positivt att så många som sju av tio faktiskt lyckas släppa tankarna på jobbet under semestern, säger Ruth-Eva Gagliardi, organisationspsykolog, Avonova. Vi vet från forskning att alla människor behöver slappna av för att kroppen ska kunna fylla på depåerna och återhämta sig.

Men inte alla lyckas lägga ner arbetet helt. 28 procent av de tillfrågade uppger att de inte kan koppla bort sina arbetstankar, även när de har semester. Särskilt egenföretagare kämpar med detta, och endast 34 procent lyckas ta ut fullständig ledighet under semestern. På lång sikt kan detta få negativa konsekvenser både för hälsa och produktivitet.

Hoppade över semestern, risken för dödsfall ökade avsevärt

Värdet av semester och fritid är stort, och brist på upprättelse och semester kan i slutändan leda till för tidig död. Detta enligt en finsk studie som sträckte sig över 40 år och följde en grupp män som skrev in sig vid Helsingfors handelshögskola 1974 och 1975.

De som tog ingen eller liten semester hade 37 procent högre risk att dö i förtid, jämfört med dem som tog mer semester. De män som tog kortare semester tenderade också att arbeta mer och sova mindre än de andra, vilket äventyrade deras hälsa och ledde till en ökad risk att dö tidigare.

Som sagt, det handlar också om hur du spenderar din semester och fritid. Exempelvis är Norge ett av de länder i världen som har flest lediga dagar, förutom relativt korta och flexibla arbetsdagar. Ändå är sjukfrånvaron hög.

Den arbetande muskeln måste ges ledigt

Ruth-Eva Gagliardi menar att det är viktigt att koppla bort för att fungera bra på jobbet på lång sikt.

– Arbetsförmågan kan jämföras med en muskel, som blir överbelastad om man inte ger tillräckligt med vila.

- Dessutom måste vi ge näring åt denna muskel genom hälsosam och god mat, fysisk aktivitet, läsa bra böcker och vara sociala. Vi behöver både kognitiv och känslomässig påfyllning, och ett gott skratt förlänger livet, påpekar Gagliardi.

Arbeta systematiskt för ett hållbart arbetsliv

Gagliardis bästa råd till arbetsgivare är att arbeta systematiskt för att skapa ett hållbart arbetsliv där medarbetarna ges förutsättningar för balans i livet. Ett bra första steg är att undersöka hur din organisation främjar eller hindrar återhämtning. Det kan vara så att ledningen planerar i god tid före semestern, så att inte allt måste hända de sista dagarna innan.

– Jag tror inte att det handlar om antalet lediga dagar för att förlänga livet, utan om upplevd mening som vi har möjlighet att skapa. Till exempel genom att möta krav som att laga en god middag eller leka med barnen i snön, balanserat med vila och annat som ger dig ny energi. Faktum är att de som är engagerade i jobbet också är mer involverade och engagerade i livet - en slags "spill-over-effekt" (Demerouti, 2019), säger Gagliardi.

Om Sifo-undersökningen

  • Genomfördes via telefonintervjuer under perioden 19-21 juni 2017.

  • I undersökningen deltog 1 000 personer, av vilka 576 uppgav att de var yrkesverksamma.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer