Intervju med Linda Nilsson

Vi är intresserade av vad som är det bästa för kunden på lång sikt.

Avonova medarbetare Berätta om dig själv:

- Jag heter Linda Nilsson och jobbar som företagssköterska/rehabkoordinator på Avonova sedan 16 år.

Beskriv ditt yrke och dina arbetsuppgifter:

- Mitt arbete handlar till största delen om att samordna i rehabprocessen mellan försäkringskassa, arbetsgivare och kund, jag stöttar också chefen i rehabiliteringsarbetet. Vi företagssköterskor gör förstås också hälsokontroller och då framför allt lagstadgade hälsokontroller. Dessutom håller jag föreläsningar i ämnet rehabilitering.

Vad är det bästa med att jobba på Avonova?

- Det bästa med mitt jobb på Avonova är att det är ett fritt arbete där jag varje dag får möjlighet att lära mig nya saker eftersom våra kunder ställer krav på oss att “tänka nytt” genom sina frågeställningar. När vi säger att vi jobbar med helhet menar vi, att vi ser till kundens hela behov, vi tänker dialog, delaktighet och hållbarhet. Vi är intresserade av vad som är det bästa för kunden på lång sikt.

Upplever du skillnad, mellan att jobba inom Avonova jämfört med inom den traditionella vården?

- Oj, ja allt är bättre. Det är ett fritt arbete där vi kan påverka både genom att styra uppdrag och att vi utvecklas genom att ”tänka nytt”. Ur ett samhällsperspektiv har företagshälsan en mycket viktig roll. Vi är en expertresurs i arbetsmiljöfrågor och genom våra specialister kan vi skynda på i processen genom att få till stånd första besök till ortoped eller psykiatriker tex. sanbbare än traditionella vården kan leverera.

När är det extra roligt att jobba inom Avonova?

- Arbetet blir extra roligt när en kund kontaktar oss med ett problem som vi sedan tillsammans med flera kategorier kan lotsa kunden framåt i. När kunden sedan kan ”räkna hem” att de köpt vårt uppdrag, då känns det extra bra. Kunden tjänar alltså på att använda vår samlade kompetens.

Shared Buttons