Arbeta på Avonova

Personalen är vår enskilt viktigaste resurs. Vår organisation bygger på dialog där alla känner delaktighet och tar ansvar för sin egen, gruppens och företagets utveckling. Gemensamt för oss som jobbar på Avonova är att vi vill arbeta för att i slutändan göra samhällsnytta för ett friskare Sverige. I en trivsam atmosfär skapar vi tillsammans en hållbar arbetsmiljö för både oss själva och framför allt för våra kunder.

Bli en del av vårt team! Gör en spontanansökan.