Arbeta på Avonova

Personalen är vår enskilt viktigaste resurs. Vår organisation bygger på dialog där alla känner delaktighet och tar ansvar för sin egen, gruppens och företagets utveckling. Gemensamt för oss som jobbar på Avonova är att vi vill arbeta för att i slutändan göra samhällsnytta för ett friskare Sverige. I en trivsam atmosfär skapar vi tillsammans en hållbar arbetsmiljö för både oss själva och framför allt för våra kunder.

Vad erbjuder vi våra medarbetare?

Meningsfulla arbetsuppgifter och uppdrag där du bidrar till samhällsnytta. Samverkansformer som ger dig möjlighet till aktivt deltagande och medskapande.

• En verksamhet i ständig utveckling.
• Individuell kompetensutvecklingsplan med möjlighet att utvecklas i organsiationen
• Tydlighet i uppdrag och mål samt vad du förväntas bidra med.
• En god säker och utvecklande arbetsmiljö.
• Realististiska förutsättningar för att kunna utföra uppdraget.
• Tydliga processer
• En bra introduktion för rollen
• En gemensam värdegrund

Vi förväntar oss att du

• Sätter  kunder och ditt uppdrag i fokus
• Vill arbeta utifrån vår värdegrund, dialog, helhet och hållbar samt arbetar efter gällande styrande dokument och våra system
• Är medskapande i utvecklingen av verksamheten
• Tar ansvar för att bidra till god samverkan
• Bidrar till att stödja ditt och dina arbetskamraters lärande
• Tar ansvar för din hälsa
• Bidrar kreativt till egen och andras arbetsmiljö
• Är en god förebild för Avonova

Vi erbjuder dig personalförmåner

• Bruttolöneavdrag enligt skatteverkets regler, t.ex ögonoperation
• Löneväxling till pension
• Gruppförsäkring frivillig (barnförsäkring och sjukvårdsförsäkring)
• Sjukvårdsförsäkring bruttolöneavdrag
• Friskvårdspeng
• Företagshälsovård för våra medarbetare
• Rekryteringsbidrag
• Aktiviteter via Avonova Active    

Vad säger våra medarbetare?

 

Annette Karlsson Caroline Ulitzsch

Arbetsmiljöingenjör

Företagssköterska/
rehabkoordinator

Caroline Andersen Maria Granath
Specialist i 
allmänmedicin 
Företagssköterska
Linda Nilsson  
Företagssköterska/
rehabkoordinator
 
Skicka in en spontanansökan >>>
Shared Buttons