Avonova Arbetsmiljöförsäkran
– för ett hållbart arbetsliv

Ett unikt erbjudande för dig och företaget. Avonovas Arbetsmiljöförsäkran finns som fyra olika paket: GRUNDSERVICE, BAS, EXTRA och EXECUTIVE. Paketen erbjuder kvalificerade hälsoundersökningar som utvecklar hälsan samtidigt som du får tillgång till rådgivning, krisjour och direkt bevakning och säkerställande av din arbetsmiljö. 

Det ger också möjlighet till förmånliga erbjudanden av Avonovas breda utbud av tjänster. När du vill känna trygghet för en hälsosam organisation och stöd vid oväntade händelser, teckna en arbetsmiljöförsäkring.

Grundservice företagshälsa

Genom grundservice företagshälsa får ni en helhetsbild via verksamhetsplanen där vi tillsammans sätter mål och planerar insatser för hälso- och arbetsmiljöarbetet. Tillgång till kundportal med bl.a. statistik och beställning av tjänster. Möjlighet till fri telefon- och mailrådgivning i hälso- och medicinska frågor. Sker det oväntade finns trygghet genom Avonovas krisstöd.

Arbetsmiljöförsäkran BAS
– Försäkra dig om att din personal är på plats genom hälsoundersökning

En hälsosam arbetsplats producerar mer och samarbetar bättre. Vår Arbetsmiljöförsäkran BAS förbättrar din organisations hälsa genom kontinuerliga undersökningar samtidigt som du får tillgång till tjänster som stöttar vid oväntade händelser. Din personal kommer till arbetet friskare och mer produktiva.

Arbetsmiljöförsäkran EXTRA
– Försäkra dig om att din personal är på plats genom fördjupad hälsoundersökning

Arbetsmiljöförsäkran EXTRA innehåller samma grundtrygghet som BAS-paketet med utökad hälsoundersökning tillhörande läkarkonsultation samt utbud av tjänster för det oförutsedda. Med Arbetsmiljöförsäkran EXTRA säkerställer du en god arbetsmiljö samtidigt som du har ett bra skydd som stöttar när ditt företag behöver det som mest.

Arbetsmiljöförsäkran Executive
– Försäkra att din hälsa håller, du är viktig!

I det förebyggande arbetet kring hälsa och arbetsmiljö ska alla i organisationen involveras. Men ägare, VD eller ledare som månar om organisationens medarbetare glömmer ofta sig själva. Nu erbjuder vi dig som nyckelperson möjlighet att försäkra att din hälsa håller genom Arbetsmiljöförsäkran Executive.

Vill du veta mer om Avonova Arbetsmiljöförsäkran? Kontakta någon av våra säljare.

Anders Hermansson Anna-Karin Richardsson

Region Väst

Nationell KAM

0738-48 86 12

0761-11 94 22

e-post

e-post

Charlotte Granman Claes Björkman 
Region Väst Nationell KAM
0722-42 29 10 0736-62 64 32 
e-post e-post
Irene Krönmark Jennie Hohentahl
Region Syd Region Syd
0727-12 75 48 0767-88 02 59
e-post e-post
Jessica Wallgren Karin Ahlin
Region Stockholm Region Väst
0706-04 77 81 0730-72 84 78
e-post e-post
Lena Norström Louise Eriksson
Nationell KAM Nationell KAM
0704-21 03 84 0722-06 41 12
e-post e-post
Magnus Lindstedt Malin Bäckström
Nationell KAM Region Mitt
0733-87 96 53 0725-84 33 86
e-post e-post
Marie Schöld Mats Fröberg 
Region Väst Region Väst
0706-94 54 88 0702-62 33 30
e-post e-post
 
Sören Hammarén  Ulrika Åberg 
Region Väst  Region Väst 
0725-70 08 08 0767-84 47 61
e-post e-post
 
Ulrika Björk  
Region Mitt  
0705-72 11 79  
e-post