Välkommen till Avonova i Almedalen 2018

Paneldebatt i Dagens Nyheters arena

Hur skapar vi hållbarhet?

Robert Persson-Asplund och Magnus Svartengren diskuterade hållbara ledare och hållbara organisationer tillsammans med Elisabeth Dahl, HR-chef på Emmaboda kommun, och en av vinnarna av utmärkelsen Guldpilen. Modererade gjorde Niklas Ekdal från DN.

Se debatten i DN:s arena här.

Seminarium om jobbhälsa

Avonova presenterar jobbhälsoindex – Sveriges största arbetsmiljökartläggning

Tillsammans med svenskt kvalitetsindex har vi frågat 10 000 svenskar hur de mår. Under seminariet gick vi igenom resultatet med fokus på trender och mönster.

Seminariet leddes av Robert Persson-Asplund, chefspsykolog på Avonova och forskare vid Linköpings universitet och Magnus Svartengren, professor i
arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

 

Se seminariet här.

Se presentationen som pdf.

 

Läs gärna Avonova Magazine – Almedalen-utgåvan

Torsdag den 5 juli fanns vi på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi hade två olika programpunkter under dagen. En i egen regi och en i DN's arena.

Robert Persson-Asplund är Avonovas chefpsykolog och deltog i både vårt seminarium och paneldebatten i DN:s arena. Vi frågade honom vad Avonova kommer att tala om under vår medverkan i Almedalen 2018.

Robert, vad kommer att hända under vårt seminarium på Södergatan 1 den 5/7?
– Vi kommer att berätta om vad Avonova ser och hur anställda mår i Sverige 2018. Rubriken är ”Hur mår det svenska arbetslivet 2018?”, så det är en utblick där vi kommer att återkoppla resultatet från Jobbhälsoindex, som är Sveriges största årliga återkommande arbetsmiljöundersökning.

Det är en rapport där 10 000 anställda mellan 20 och 65 år har svarat på enkäten. I den ser vi ett antal trender: Vi ser att den psykiska ohälsan ligger på en fortsatt hög nivå. Yngre anställda är mer utsatta för psykiska besvär i arbetet än äldre, de är mindre hoppfulla inför sin egen hälsa och deras framtid på arbetsplatsen.Vi ser även att chefer upplever i större utsträckning psykiskt obehag inför att gå till jobbet jämfört med medarbetare och att det är vanligare bland manliga chefer. Det är en ny trend. 

Vi kommer att diskutera de här resultaten, vad vi kan göra åt det och hur vi ser på framtidens företagshälsa i en panel där jag och Magnus Svartengren som är professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet medverkar.

Vem bör besöka det här seminariet?
– Jag tycker att det är viktigt att beslutsfattare inom såväl privat- som offentlig sektor får höra det här. Vi ser att i till exempel kommuner där man har låg sjukfrånvaro har politiker, förvaltningschefer och fack fått samma information. Det är en framgångsfaktor. När de samverkar blir hälsan och arbetsmiljön bättre. Därför hoppas jag att fackliga representanter, chefer, beslutsfattare och politiker kommer för de är viktiga för arbetsmiljön i framtiden.

Vad kommer ni att tala om under paneldebatten i Dagens Nyheters Arena?
– Där kommer vi att ha ett tydligare fokus mot chefer. Vi vet att chefer har en unik position och en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Därför kommer vi att ha ett särskilt fokus på chefers förutsättningar. Från Jobbhälsoindex vet vi att de är utsatta, att de rapporterar fler besvär än andra medarbetare kring sömn och stress.

Slutligen, vad tycker du att Avonova kan tillföra samhällsdebatten?
– Vi som företag, och vår bransch, måste bli bättre på att sammanställa och återkoppla vad vi ser. Hur mår svenska företag och organisationer? Hur mår anställda? Vilka utmaningar ser vi kring generationsskiften, kompetensbrist och hög personalomsättning? Vad ser vi år efter år och vad rekommenderar vi utifrån det? En tydligare systematik i all den data och information som vi samlar in från de här 800 000 kundanställda och 10 000 kundföretag. Det kan vi göra nu när vi arbetar mer med digitala system, det blir lättare att se mönster. Vi kan då också utvärdera om våra insatser har gett resultat. Där har Avonova nu nått en mogenhet att klar det uppdraget på ett kvalificerat sätt.

 

 

 

 

 

Shared Buttons