Avonova Alkodrogrehab

Att vara påverkad av alkohol och droger på arbetet är oacceptabelt och ohållbart, det håller nog de flesta med om. Ändå är det ett vanligt förekommande problem på svenska arbetsplatser. Det medför inte bara problem och personliga tragedier för medarbetaren, det kan också innebära kostnader och stora risker för arbetsgivaren.

Vid oro om för hög alkoholkonsumtion eller missbruk av droger har Avonova flera olika verktyg till hands.

Det här är Avonova Alkodrogrehab

Som arbetsgivare får du hjälp med hantering av problematiken och en säkrare, mer lönsam och hållbar arbetsmiljö.

För hög alkoholkonsumtion, beroende eller missbruk av droger kan upptäckas på olika sätt – av chef eller av kollega eller i  samband med en livsstils- eller hälsoundersökning. Det kan även upptäckas genom AUDIT C, som är en egen undersökning av  alkoholintag, eller att medarbetaren själv söker hjälp. Vid misstanke eller oro har chef samtal med medarbetaren tillsammans med Avonova kring alkohol och droger.

Efter samtalet genomförs Kartläggning Alkodrog. Utifrån kartläggningen genomförs ett möte med medarbetare och  chef. Om medarbetaren har en problematik rekommenderas något av följande:

- Rehabilitering och behandling med 15-metoden

- Behandling med stöd av alkoholmätare kopplad till mobilen

- Behandling och stöd genom Alkodrogbehandlare

- Egen behandling

Vill du veta mer om AVONOVA ALKODROGREHAB? Kontakta någon av våra säljare.

Anders Hermansson Anna-Karin Richardsson

Region Väst

Nationell KAM

0738-48 86 12

0761-11 94 22

e-post

e-post

Charlotte Granman Claes Björkman 
Region Väst Nationell KAM
0722-42 29 10 0736-62 64 32 
e-post e-post
Irene Krönmark Jennie Hohentahl
Region Syd Region Syd
0727-12 75 48 0767-88 02 59
e-post e-post
Jessica Wallgren Karin Ahlin
Region Stockholm Region Väst
0706-04 77 81 0730-72 84 78
e-post e-post
Lena Norström Louise Eriksson
Nationell KAM Nationell KAM
0704-21 03 84 0722-06 41 12
e-post e-post
Magnus Lindstedt Malin Bäckström
Nationell KAM Region Mitt
0733-87 96 53 0725-84 33 86
e-post e-post
Marie Schöld Mats Fröberg 
Region Väst Region Väst
0706-94 54 88 0702-62 33 30
e-post e-post
 
Sören Hammarén  Ulrika Åberg 
Region Väst  Nationell KAM 
0725-70 08 08 0767-84 47 61
e-post e-post
 
Ulrika Björk  
Region Mitt  
0705-72 11 79  
e-post