Alkodrogrehab

Att vara påverkad av alkohol och droger på arbetet är oacceptabelt och ohållbart, det håller nog de flesta med om. Ändå är det ett vanligt förekommande problem på svenska arbetsplatser. Det medför inte bara problem och personliga tragedier för medarbetaren, det kan också innebära kostnader och stora risker för arbetsgivaren.

Det här är Avonova Alkodrogrehab

Som arbetsgivare får du hjälp med hantering av problematiken och en säkrare, mer lönsam och hållbar arbetsmiljö.

För hög alkoholkonsumtion, beroende eller missbruk av droger kan upptäckas på olika sätt – av chef eller av kollega eller i  samband med en livsstils- eller hälsoundersökning. Det kan även upptäckas genom AUDIT C, som är en egen undersökning av  alkoholintag, eller att medarbetaren själv söker hjälp. Vid misstanke eller oro har chef samtal med medarbetaren tillsammans med Avonova kring alkohol och droger.

Efter samtalet genomförs Kartläggning Alkodrog. Utifrån kartläggningen genomförs ett möte med medarbetare och  chef. Om medarbetaren har en problematik rekommenderas något av följande:

- Rehabilitering och behandling med 15-metoden

- Behandling med stöd av alkoholmätare kopplad till mobilen

- Behandling och stöd genom Alkodrogbehandlare

- Egen behandling

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>

Shared Buttons