Vill du veta mer om Avonova tjänster? 
Kontakta någon av våra säljare

Anders Hermansson
Region Väst
0738-48 86 12

E-post

Anna-Karin Richardsson
Nationell KAM
0761-11 94 22

E-post

Charlotte Granman
Region Väst
0722-42 29 10

E-post

Claes Björkman
Nationell KAM
0736-62 64 32

E-post

Irene Krönmark
Region Syd
0727-12 75 48

E-post

Jessica Wallgren
Sundsvall
0706-04 77 81

E-post

Karin Ahlin
Region Väst
0730-72 84 78

E-post

Lena Norström
Nationell KAM
0704-21 03 84

E-post

Louise Eriksson
Nationell KAM
0722-06 41 12

E-post

Magnus Lindstedt
Nationell KAM
0733-87 96 53

E-post

Malin Bäckström
Region Mitt
0725-84 33 86

E-post

Marie Schöld
Region Väst
0706-94 54 88

E-post

Mats Fröberg
Region Väst
0702-62 33 30

E-post

Sören Hammarén
Region Väst
0725-70 08 08

E-post

Ulrika Björk
Region Mitt
0705-72 11 79

E-post

Ulrika Larsdotter Åberg
Nationell KAM 
0767-84 47 61

E-post
Shared Buttons