I juli 2018, under politikerveckan i Almedalen, delades utmärkelsen Guldpilen ut för allra första gången. Guldpilen delas ut till företag och organisationer som en jury bestående av Avonovas sakkunniga och oberoende experter bedömt vara Sveriges mest hållbara.

Hur hållbar är er organisation?

Nominera er eller någon annans organisation som förtjänar att få Guldpilen 2019.  Det finns tre kategorier, mindre företag, offentlig sektor och stora företag. 

Nominera till Guldpilen 2019

 

 

2018 års Guldpilen i kategorin stora företag går till BillerudKorsnäs i Skärblacka

Juryns motivering: 

"Med ett starkt fokus på säkerhet har BillerudKorsnäs i Skärblacka integrerat och lyft sitt arbete med hälsa och arbetsmiljö. ”Säkerheten först” har banat väg för ett brett program med mandat från högsta ledningen.

Ledningens och fackets gemensamma engagemang har skapat en tydlig och uthållig process som är en garant för att utveckla en hållbar kultur. BillerudKorsnäs i Skärblacka är ett föredöme i sitt arbete med proaktiva tidiga insatser som introduktion av alla anställda, utbildning av chefer, kontinuerliga hälsoundersökningar, generöst hälsoerbjudande till anställda och familjer och ett uppföljningssystem med ett årligt hälsobokslut."

Avonova gratulerar Alingsås Energi till segern i Guldpilens kategori små företag 2018.

Här kan du läsa mer om BillerudKorsnäs arbetsmiljöarbete.

Här kan du läsa pressmeddelandet.

 2018 års Guldpilen i kategorin små företag går till Alingsås Energi

Juryns motivering: 

"Med ett heltäckande hälso- och arbetsmiljöprogram där policies, principer, metoder och ett bra resultat hänger ihop är Alingsås Energi ett föredöme som hållbar organisation. Det dagliga arbetet präglas av ledningens engagemang, tydliga roller och ett system för uppföljning genom kontinuerliga arbetsmiljöbokslut." 

Avonova gratulerar Alingsås Energi till segern i Guldpilens kategori små företag 2018.

Här kan du läsa mer om Alingsås Energis arbetsmiljöarbete. 

Läs pressmeddelandet här.

2018 års Guldpilen i kategorin offentlig verksamhet går till Emmaboda kommun

Juryns motivering: 

Med ett uthålligt systematiskt arbetsmiljöarbete, en engagerad ledning och en inkluderande vardagskultur skapar Emmaboda kommun förutsättningar för en långsiktigt hållbar organisation i ett mycket viktigt samhällsuppdrag. Emmaboda kommun är ett föredöme för många offentliga verksamheter. Resultaten i form av medarbetarnöjdhet, förbättrade hälsotal och ökade medborgarvärden talar sitt eget språk."

Avonova gratulerar Emmaboda kommun till segern i Guldpilens offentliga klass 2018.

Här kan du läsa mer om Emmaboda kommuns arbetsmiljöarbete.

Läs pressmeddelandet här

Fakta om Guldpilen
● Guldpilen går till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen och stärka friskfaktorerna.

● Guldpilen delas ut i tre olika kategorier: Stora företag (fler än 100 anställda), Små företag (upp till 100 anställda) och Offentlig sektor. 

● Vem som helst kan nominera företag och organisationer till priset. 2018 inkom 50 unika nomineringar.

 ● Juryordförande är Jörgen Malmenskog, vd på Avonova. Övriga jurymedlemmar från Avonova är Stefan Bernesjö (medicinskt ansvarig), Cecilia Lagergren (kommunikationschef) och Robert Persson-Asplund (chefspsykolog). Externa jurymedlemmar är Fredrik Lidman (konsult inom organisation och ledarskap), Magnus Svartengren (professor i arbetsmiljömedicin på Uppsala universitet) och Kristina Öberg (oberoende seniorkonsult i företagshälsa).

● Juryn utser finalister. År 2018 gick 15 företag och organisationer till final.

● Tre vinnare – en inom varje kategori – korades under ett evenemang i Almedalen den 5 juli 2018. 

Shared Buttons